Differences

Differences

October 8, 2013 12:24 am

The difference between Thang Long OSC & others in Vietnam: We stand unique on the following points

HR Process

HR Process

October 8, 2013 12:21 am

As the business environment grows increasingly global and complex, Human resource will need to play a more active and aggressive role in setting the company strategies and ensuring their effective execution.

Công ty Xuất Khẩu Lao Động Uy tín

Công ty Xuất Khẩu Lao Động Uy tín

January 8, 2013 12:58 am

Công ty Cổ phần Đầu tư và Hợp tác Quốc tế Thăng Long là đơn vị đã có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực cung ứng nhân lực cho thị trường lao động quốc tế. Được sự cấp phép hoạt động của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ThangLong OSC chính là địa chỉ tư vấn xuất khẩu lao động uy tín nhất tại miền Bắc mà người lao động có thể an tâm gửi gắm niềm tin.