Thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp đi xuất khẩu lao động Đài Loan

May 22, 2019 4:10 am
Giấy lý lịch tư pháp là một trong những loại giấy tờ rất quan trọng để bạn hoàn thành hồ sơ đi xuất khẩu lao động Đài Loan. Nhiều người còn rất lăn tăn về vấn đề này khi chưa hiểu rõ chúng là gì, cách xin như thế nào mới đún..

Giấy lý lịch tư pháp là một trong những loại giấy tờ rất quan trọng để bạn hoàn thành hồ sơ đi xuất khẩu lao động Đài Loan. Nhiều người còn rất lăn tăn về vấn đề này khi chưa hiểu rõ chúng là gì, cách xin như thế nào mới đúng. Đừng lo lắng trong bài viết dưới đây các chuyên gia tại Thăng Long OSC sẽ tư vấn cụ thể cho bạn.

1 – Thủ tục nộp và tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp đi Đài Loan

1.1. Hồ sơ yêu cầu

Bạn phải làm đơn theo mẫu số 02/TP- LLTP ban hành kèm theo Thông tư liên tịch, đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp rồi sau đó khai vào đầy đủ, rõ ràng, đúng thông tin. Lập thành 2 bộ.
Có bản chụp giấy CMT Nhân dân và chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ chứng minh nơi thường trú của đương sự. Với người nước ngoài thì nộp bản chụp hộ chiếu và giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam.
Nếu ủy quyền làm thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp thì cần phải có văn bản ủy quyền được ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người ủy quyền hoặc người được ủy quyền chứng nhận. Người ủy quyền là công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài phải có chứng nhận của Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; nếu người uỷ quyền là người nước ngoài đã rời Việt Nam thì văn bản uỷ quyền phải có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân hoặc thường trú và phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thủ tục cấp lý lịch tư pháp đi Đài Loan

1.2. Nộp hồ sơ

Nếu là công dân Việt Nam bạn nộp hồ sơ tại Sở Tư Pháp nơi thường trú, còn ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư Pháp nơi thường trú cuối cùng trước khi xuất cảnh.

1.3. Tiếp nhận hồ sơ

Sở tư pháp sẽ kiểm tra các nội dung khai trong đơn và sự hợp lệ của giấy tờ kèm theo nếu điểm nào chưa được chưa rõ sẽ phải điền lại. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì sẽ tiếp nhận, thu lệ phía và cấp cho người nộp phiếu hẹn ngày trả kết quả.Việc tiếp nhận hồ sơ phải được ghi vào Sổ cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Thủ tục cấp lý lịch tư pháp Đài Loan

2 – Thủ tục tra cứu và xác minh lý lịch tư pháp

2.1. Tra cứu hồ sơ của cơ quan công an.

Kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Sở Tư Pháp sẽ gửi phiếu xác minh lý lịch tư pháp theo mẫu số 03/TP-LLTP ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này và 01 bộ hồ sơ cho Công an cấp tỉnh để tra cứu trong vòng 3 ngày.
Trong 10 ngày, kể từ khi nhận được phiếu xác minh này công an tỉnh sẽ tra cứu, xác minh lý lịch tư pháp và gửi cho sở tư pháp thông báo kết quả, đối với trường hợp phức tạp phải tra cứu hồ sơ của cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát thuộc bộ công an thì thời hạn sẽ kéo dài thêm không quá 10 ngày.

2.2. Tra cứu hồ sơ của Toà án

Nếu công an thấy có tình tiết nghi ngờ trong hồ sơ nhưng chưa có đủ căn cứ để kết luận hoặc ghi về tình trạng tiền án của đương sự chưa rõ ràng thì sẽ liên hệ với tòa án đã xét sử vụ án liên quan để tra cứu hồ sơ án lưu nhằm làm rõ đương sự có án hay không. Thời hạn tra cứu hồ sơ lưu án tại Tòa không quá 7 ngày.

3 – Lập và cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Ngay khi có kết quả tra cứu hồ sơ của công an và toà án trong 3 ngày Sở Tư pháp lập và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho đương sự.

3.1. Cách lập phiếu lý lịch tư pháp

Đương sự không có tiền án (chưa can án hoặc có án nhưng đã được xoá án tích) thì ghi rõ là “Không có tiền án” vào dòng “Tình trạng tiền án” và gạch chéo các cột (1), (2), (3). (4) và (5) của Phiếu lý lịch tư pháp; nếu đương sự có tiền án thì ghi rõ tội danh, điều luật được áp dụng, hình phạt chính, hình phạt bổ sung (nếu có) và ngày, tháng, năm tuyên bản án đã có hiệu lực pháp luật; nếu có nhiều tiền án thì ghi thứ tự các tiền án theo thời gian.
Trong trường hợp đương sự có án, nhưng đủ điều kiện để được đương nhiên xoá án tích hoặc được xoá án tích có điều kiện theo quy định của pháp luật hình sự, thì Sở Tư pháp hướng dẫn cho đương sự làm thủ tục yêu cầu Toà án nhân dân có thẩm quyền xoá án tích theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Lý lịch tư pháp Đài Loan

3.2. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Phiếu lý lịch tư pháp chỉ có một loại bản chính, không được phép sao. Tuỳ theo mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của đương sự, Sở Tư pháp cấp cho đương sự số lượng Phiếu cần thiết.

3.3. Lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp

Hồ sơ lý lịch tư pháp bao gồm Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, các giấy tờ kèm theo của đương sự và Phiếu xác minh lý lịch tư pháp có ghi kết quả tra cứu hồ sơ của cơ quan Công an, kết quả tra cứu hồ sơ của toà án (nếu có). Hồ sơ lý lịch tư pháp phải được lưu trữ, bảo quản tại Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Tham khảo thêm:

Xuất khẩu lao động Đài Loan

Đơn hàng xuất khẩu lao động Đài Loan

Đăng bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


Tags: ,