Đài Loan tăng lương cơ bản lên 23.800 Đài tệ cho người lao động năm 2020

January 17, 2020 3:04 am
Theo tờ báo Taiwan Today thì Ngày 14/8, sau khi triệu tập Ủy ban phê duyệt lương cơ bản, Bộ Lao động đã quyết định điều chỉnh mức lương cơ bản từ quy định hiện hành là 23.100 Đài tệ lên 23.800 Đài tệ, tỷ lệ tăng là 3,03%; điều ch..

Theo tờ báo Taiwan Today thì Ngày 14/8, sau khi triệu tập Ủy ban phê duyệt lương cơ bản, Bộ Lao động đã quyết định điều chỉnh mức lương cơ bản từ quy định hiện hành là 23.100 Đài tệ lên 23.800 Đài tệ, tỷ lệ tăng là 3,03%; điều chỉnh lương tính theo giờ từ quy định hiện hành là 150 Đài tệ/giờ lên 158 Đài tệ/giờ, mức tăng là 5,33%. Việc điều chỉnh tiền lương đã được Viện Hành chính thông qua và sẽ được thực thi kể từ tháng 1/2020.

Bộ Lao động ước tính: Sau khi điều chỉnh tiền lương cơ bản, sẽ có khoảng 1.832.600 người lao động được hưởng lợi, bao gồm 1.367.100 lao động Đài Loan và 465.500 lao động nước ngoài. Dự kiến mỗi năm, chi phí mà người lao động phải trả (cho Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm lao động), chi phí mà chủ thuê phải trả (gồm tiền lương cho người lao động và chi phí trả cho Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm lao động) và chi phí mà Chính phủ phải trả (cho Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm lao động) sẽ lần lượt tăng thêm 577 triệu Đài tệ, 9 tỷ 193 triệu Đài tệ và 518 triệu Đài tệ, tổng số chi phí tăng lên là 10 tỷ 288 triệu Đài tệ.

Tăng lương cơ bản Đài Loan lên 23.800 đài tệ

 

Ngày 14/8, Bộ Lao động đã quyết định điều chỉnh mức lương cơ bản từ quy định hiện hành là 23.100 Đài tệ lên 23.800 Đài tệ. Việc điều chỉnh tiền lương đã được Viện Hành chính thông qua và sẽ được thực thi kể từ tháng 1/2020. Ảnh trên là tóm lược tình hình điều chỉnh lương cơ bản qua các năm gần đây (Ảnh: LTN)

Đối với lương tính theo giờ, sẽ có 483.300 người lao động được hưởng lợi, dự kiến mỗi năm chi phí mà người lao động phải trả (cho Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm lao động), chi phí mà chủ thuê phải trả (gồm tiền lương cho người lao động và chi phí trả cho Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm lao động) và chi phí mà Chính phủ phải trả (cho Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm lao động) sẽ lần lượt tăng thêm 322 triệu Đài tệ, 6 tỷ 36 triệu Đài tệ và 378 triệu Đài tệ, tổng số tăng là 6 tỷ 736 triệu Đài tệ.

Nói một cách khác, sau khi điều chỉnh mức lương cơ bản, chi phí mà các bên: người lao động, chủ thuê và Chính phủ phải chi trả mỗi năm sẽ tăng thêm lần lượt là 899 triệu Đài tệ, 15 tỷ 229 triệu Đài tệ và 896 triệu Đài tệ.

(Nguồn: Hãng tin Trung ương CNA)

Đăng bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


Tags: ,