Hiểu về chương trình kỹ thuật viên Nhật Bản

Hiểu về chương trình kỹ thuật viên Nhật Bản

July 31, 2018 8:33 am

Mức lương cơ bản của kỹ thuật viên Nhật bản thường dao động từ 180.000 – 300.000 yên/tháng. Đây chỉ là lương cơ bản, nếu cộng cả làm thêm thì thu nhập năm đầu của kỹ sư thường được >60 triệu

Thang Long OSC – Sustainable Faith

Thang Long OSC – Sustainable Faith

October 28, 2016 7:40 am

Thang Long OSC is one of professional company in the field of labor export, study abroad and providing many human resources for the international market as study abroad in Japan, Taiwan,…

Mission

Mission

October 8, 2013 12:26 am

Thang Long International Cooperation and Investment JSC., (Thang Long OSC) is a business to active in the field of consultancy services